Vogel van het kwartaal.

De vogel van dit kwartaal is de Marmerwever (Pseudonigrita arnaudi).
Dit is een vogel die in Nederland nog niet veel gekweekt wordt. Het is dan ook vrij moeilijk om een kweekkoppel te bemachtigen.

Marmerwever man
Marmerwever man

 

De marmerwever komt voor in oostelijk Afrika en komt dan kan dan ook gevonden worden in Ethiopië, Kenia, Oeganda, Soedan en Tanzania.

Binnen het verspreidingsgebied verkiest de marmerwever droge open gebieden, waaronder ook savannes. Daarnaast is de vogel te vinden in graslanden met spaarzame begroeiing van bomen als Acacia's.

Marmerwever pop
Marmerwever pop

 Kenmerken

Volwassen vogels hebben een egaal donkerder bruin verenkleed. De buitenste hand– en armpennen hebben een zeer donkerbruine zoom, waardoor de vleugels, in opgevouwen toestand, donker omlijnd lijken te zijn. De staartpennen hebben aan de buitenkant ook donkerbruine zomen. De middelste staartpennen zijn bruin of grijs en de uiteinden van alle staartpennen is wit, wat een witte band vormt aan het uiteinde van de staart.
De snavel is zeer donkergrijs en de poten zijn hoornkeurig.
Zoals op de foto's te zien is is de witte kap van de man mooier wit dan de die van de pop. Deze heeft een grijze waas over het wit.

Marmerwever man koptekening

 Detail marmerwever man koptekening
Detail marmerwever man koptekening

 

 

 

 

 

Kweek.
De marmerwever is beter geschikt voor een volière die geheel is toegespitst op het houden van deze soort. De marmerwever is dan ook ongeschikt voor broedkooien of kleinere binnenvolières.
Omdat deze wevers grote nesten bouwen is er veel ruimte nodig om de vogels een dergelijke broedplaats te kunnen bieden. De nesten hangen meestal op hoogte, in de natuur rond de vijf meter van de grond. Hoe hoger het verblijf, hoe beter.
Men hoeft weinig moeite te steken in het beplanten van de volière. De marmerwever is tamelijk vernielzuchtig voor wat betreft de eventuele beplanting.

De vogels leggen doorgaans twee eieren, maar nesten van drie eieren zijn niet ongewoon.
De eieren worden uitgebroed in ongeveer 14 dagen, door beide ouders.
Ze vliegen na ongeveer 20 dagen uit.

 

Voeding
In de natuur bestaat het dieet van volwassen marmerwevers voornamelijk uit graszaden en insecten. De insecten die opgenomen worden zijn voornamelijk kleine sprinkhanen, rupsen en larven van andere insecten. Dit is vooral in het broedseizoen. Na het broedseizoen gaan de vogels over op zaden en dan vooral graszaden.

Teksten gedeeltelijk overgenomen van de site van de Werkgroep voor Ploceidae.