Mẫu email này có thể được sử dụng để gửi tin nhắn đến bộ phận hỗ trợ XNXX.
Nếu bạn muốn thực hiện yêu cầu gỡ bỏ dựa trên cơ sở bản quyền , bạn phải sử dụng biểu mẫu này độc quyền , nếu không yêu cầu của bạn có thể không được nhận.
Nếu bạn muốn đưa ra yêu cầu gỡ xuống dựa trên vấn đề khác ngoài bản quyền, vui lòng sử dụng biểu mẫu lạm dụng.
KHÔNG sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu xóa video hoặc báo cáo nội dung. Thay vào đó, hãy sử dụng một trong hai biểu mẫu được liên kết ở trên.

Chúng tôi nhận được nhiều email nên cần thời gian để đọc tất cả vì vậy chúng tôi đề nghị sử dụng DIỄN ĐÀN khi thích hợp, để liên hệ với chúng tôi.

Quay trở lại Trang thông tin của XNXX

ADS